Ovaların Önemi Nedir ?

Öncelikle Sizlere Ova Nedir Tanımını Yapalım. Ova ya da diğer ifadesi ile düzlükler, deniz seviyesine oranla farklı yüksekliklere sahip olan ve nispeten daha az eğimli olan araziler olarak ifade edilebilir. Ülkemiz, Ovalar bakımından zengin alanlara sahip olmakla birlikte genellikle bu alanların sahip olduğu verimli topraklar, tarım arazilerinin artmasına ve tarımsal faaliyetlerden daha iyi verim elde edilmesine olanak tanır.

Çiftlik faaliyetleri açısından bakıldığında ovaların, dağ ve yaylara oranla daha avantajlı olduğu dikkat çekmektedir. Birikinti ya da Alüvyonlu olarak nitelendirilen ovalar ise nehir ve akarsu kaynaklarının taşımış olduğu materyallerin biriktirmesi ile oluşan yeryüzü şekilleridir. Ovalarda eğimin az olması nedeniyle, akarsular menderesler oluşturarak akmaktadır. Ülkemiz açısından bakıldığında burada verilebilecek en iyi örnek Ege Bölgesidir.

Ovaların mevcut fiziki haritalarda gösterim şeklinde ise 0 – 200 m yükseklik yeşil, 200 – 500 metre açık yeşil, 500 – 1000 metre sarı, 1000 – 1500 metre turuncu ve 1500 metre üzerindeki alanlar ise kahverengi renkler ile gösterilir. Ülkemizde batıdan doğuya gidildikçe yükseltinin artması nedeniyle renkler yeşilden kahverengiye doğru değişmektedir.

Ülkemizdeki Ovalar ve Özellikleri İle İlgili Bilgi

Oluşumlarına göre ovalara baktığımızda delta ovaları akarsuların taşımış oldukları alüvyonları deniz kıyısında biriktirmesi ile oluştuğu görülmektedir. Ege Bölgesinde Balat, Efes, Selçuk, Menemen, Dikili ovaları, Akdeniz’de Çukurova ve Silifke, Karadeniz Bölgesinde ise Bafra ile Çarşamba ovaları, delta ovaları içerisinde sınıflandırılmaktadır.

Ovaların Önemi Hakkında Bilgi Kısaca Ovaların Özellikleri Nelerdir

Karstik ovalar, kireç, alçıtaşı, dolomit, kayatuzu gibi karstik kayaçların bol miktarda bulunduğu arazilerde çözünmeye bağlı olarak oluşmaktadır. Ülkemizde bu ovalar en çok Akdeniz bölgesinde görülmekle birlikte Tefenni, Acıpayan, Korkuteli, Kestel, Muğla ve Elmalı ovaları, bu sınıflandırma dahilinde yer almaktadır.

Çöküntü ovaları ya da diğer isim ile tektonik ovalar, yerkabuğu hareketleri sonucunda yükseltiler arasında yer alan çukur alanları oluşturan, zamanla çöken sahalar etkisinde alüvyonlar ile dolan alanlar olarak ifade edilebilir. Ülkemizde yedi coğrafi bölgede de çöküntü – tektonik ovalara rastlamak mümkündür.

Ova Nedir, Ova Ne Demek Tanımı

Ovalar, gerek yerleşim yerlerinin bu alanlarda ağırlık kazanması gerekse de tarımsal faaliyetler açısından verimli alanlara sahip olması nedeniyle ülkemiz açısından büyük bir öneme sahiptir.

Yorumlar

Henüz yorum yazılmamış ... bir yorum bırakın!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Sidebarerror: Content is protected !!