Reform Nedir Nedenleri,Sonuçları Nedir Kısaca Önemi

Sizlere Reform Nedir Kısaca Tanımını Yaptıktan Sonra Reform Nedir Nedenleri,Sonuçları Nedir Kısaca Önemi Hakkında Bilgileri Özet olarak açıklamak istiyoruz. Eğitim hayatımızda ödevlerimiz ve sınavlarımızda sıklıkla karşımıza çıkan Reform Kavramı İle İlgili Bilgileri umarım sizlere açıklayabilmiş oluruz bu yazımızla.

Reform Nedir Nedenleri Ve Sonuçları

Reform: Düzeltme, ıslahat manasında kullanılmakta olan bir sözcük. Reform, 16. Asır süresi boyunca tüm Avrupa bölgesini etkilemiş olan dinsel bir harekettir.

Reform’un Nedenleri Madde Madde

1) Coğrafi Keşiflerin sonucu olarak halkın kiliseye duymuş olduğu güvenin sarsılarak güvensizlik oluşması.
2) Geniş halk kitlelerinin fakirleştiği bir süreçte kilisenin almış olduğu Endülijans ile insanların gözlerine batacak bir biçimde zenginleşmesi.
3) Rönesans sürecinin etkisinden dolayı insanların her şeyde esası arayarak bulma isteği sonucunda Hristiyanlığın aslından uzaklaştığının görülmesi
4) Katolik Kilisesi’nin Hristiyanlık dininin esaslarını saptırarak belli bir zümre çıkarları için hareket etmeye başlamış olması.
5) Matbaa kullanımının neticesinde Avrupa halklarını yerel dillerine çevrilmiş olan İncillerin geniş halk kitleleri tarafından daha kolay okunarak anlaşılmış olması.
6) Geniş halk kitleleri fakirlik ve yoksulluk ile boğuşurken kilisenin hala bu geniş kitleleri sömürme faaliyetlerine devam etmesi.
7) Özgürlük taraftarı olan bazı kralların kilise tarafından baskı altında tutulmaya çalışılması.
8) Matbaa ve kültürel hareketlerin yaygınlaşmasının etkisi
9) Haçlı Seferleri’nin etkisi
10) Rönesans döneminde yetişen özgür düşünceli aydınların Katolik Kilisesi’ni tenkid etmeleri

reform hareketleri nedir,reform hareketleri sonuçları,reform hareketleri nedenleri,reform hareketleri vikipedi

Reform Sonuçları Madde Madde

1) Avrupa’da mezhep birliği parçalanmıştır. Katolik ve Ortodoks mezhepleri yanında Protestan, Kalvenizm ve Anglikanizm mezhepleri ortaya çıkmıştır.
2) Papa ve din adamları saygınlıklarını kaybetmişlerdir.
3) Katolik Kilisesi yeni düzenlemeler yapmak zorunda kalmıştır.
4) Eğitim ve öğretim sistemi kilisenin elinden ve tekelinden alınarak Avrupa da laik bir eğitim anlayışı yaygınlaşmaya başlamıştır.
5) Katolik Kilisesi’nden ayrılan ülkelerde kilisenin topraklarına ve mallarına el konulmuştur.
6) Papa engizisyon mahkemeleriyle Katolik Kilisesi’nin otoritesini devam ettirmeye çalışmıştır.
7) Protestan krallar ve prensler egemen oldukları bölgelerde din işlerinin mutlak hakimi haline gelmiştir.
8) Reform hareketlerinin neticesi olarak Avrupa ülkelerinde ortaya çıkan siiyasal ayrılıklar, Osmanlı devletinin Avrupa içlerine doğru hızla ve kolayca ilerlemesini sağlamıştır.
9) Kiliseye ait olan mallar prensliklerce yağmalanmış ve neticesi olarak güçlü prenslikler kurulmuştur.
10) Yeni mezhepler nedeniyle Avrupa’da siyasi birlik zayıfladı..Reform hareketleri Avrupa’yı siyasi yönden olumsuz etkiledi.Şarlken’in Osmanlı Devleti üzerine yapmayı planladığı Haçlı Seferi bölünmelerden dolayı gerçekleşmedi.
11) Avrupa’da mezhepler arasında savaşlar başladı.Mezhep Savaşları Osmanlı Devleti’nin Avrupa’da ilerlemesini kolaylaştırdı.
12) Almanya’da kilisenin elindeki zenginlikler halk tarafından yağmalandı.

Reform Hareketleri Konu Anlatımı Video

Sizlere Tarih ve Genel Kültür Alanında Bilgilerimizi sunmaya devam edeceğiz.
Nedenleri, Sonuçları, Önemi & Vikipedi Tarihsel Bilgiler Ansiklopedisi

Yorumlar

Henüz yorum yazılmamış ... bir yorum bırakın!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Sidebarerror: Content is protected !!