Rönesansın Nedenleri, Önemi ve Sonuçları

Avrupa’da başta kültürel olmak üzere ekonomik etkileriyle bilinen, yeni bir dönemin başlamasını sağlayan ve nitekim kelime anlamı itibariyle de yeniden doğuş olarak nitelendirilen Rönesans, coğrafi keşiflerin sonrasında yaşanan yeni gelişmelerdir. Orta Çağ döneminde daha çok kilise baskısı yanı sıra ekonomik anlamda yaşanan daralma, coğrafi keşifler sonrasında hem devletlerin hem de halkın refah seviyesinde değişimler meydana getirmiştir.

Rönesans yalnızca ekonomik açıdan değil kültürel anlamda da önemli bir gelişmedir. Orta Çağ’ın boğuk ve baskıcı etkisinden kurtulmayı amaçlayan halk, daha doğal ve keyfi yaşama inancını taşımaya başlamıştır. Yalnızca gerçekleştiği dönemde değil sonraki süreçte de etkilerini sürdüren Rönesans, sanayileşme ve sanayi toplumunun oluşmasında bir aşama olarak görülmüş, Orta Çağ ve Yeni Çağ arasında köprü oluşturmuştur.

Rönesans, tüm Avrupa üzerinde etkili olmuş gibi görünse de etkileri hemen her ülkede farklı süreçlerde gerçekleşmiştir. Ancak çıkış noktası olarak görülen İtalya, başta hümanizm olmak üzere insanın kendi yapısı üzerinde etkinlik kurması, kendini tanıması, kendi yasalarını oluşturması ve toplumun insan olma bilincini taşıması açısından önemlidir.

Rönesans’ın Nedenleri ve Önemi

ronesansin-nedenleri

Genel anlamda bakıldığında Rönesans hareketinin ve anlayışının ortaya çıkışında etkili olan nedenler arasında Orta Çağ döneminde yaşanan karanlık sürecin, sona ermeye başlaması gerek bilim gerekse de sanat üzerinde yeni gelişmelerin yaşanması etkili olmuştur. Ayrıca;

  • Eski Yunan ve Roma dönemine ilişkin eserlerin ortaya çıkması, üniversite ve diğer akademik alanlarda okutulmaya başlanması,
  • Matbaanın bulunuşu sonrasında düşünce ve fikir yapılarının çok kısa sürede diğer alanlara yayılmaya başlaması,
  • Coğrafi keşiflerle birlikte artan refah düzeyi ve İstanbul’un fethi sonrasında bilim insanlarının Avrupa’ya yayılması, Rönesans üzerinde etkili olmuştur.

Rönesans’ın Sonuçları

ronesansin-sonuclari

Rönesans, farklı süreçlerde farklı bölgelerde etkili olmasına karşın, hem halk hem de yönetimsel anlamda büyük değişimlere neden olmuştur. Rönesans ile birlikte Avrupa’da gerek bilim gerekse sanat üzerinde yeni bir anlayış hakim olmuş, skolastik düşüncenin yıkılması sonrasında gözlem ve deneye dayalı çalışmalar başlamıştır.

Bilim ve sanat üzerine ağırlık kazanan anlayış ile birlikte milli bilinç gelişmeye başlamış ve kutsal kitaplar ile din adamları eleştirilmeye başlanmıştır.

Rönesansın Özellikleri ve Rönesans Hakkında Bilgileri Özet Olarak Açıkladık. Sizlerde Konuya Bilgi ve Görüşleriniz ile Yorum Kısmından Etki Edebilirsiniz.

Yorumlar

Henüz yorum yazılmamış ... bir yorum bırakın!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Sidebarerror: Content is protected !!