Saltanatın Kaldırılmasının Sonuçları Nelerdir?

Tarihler 1 Kasım 1922’ yi gösterirken belki de Türkiye Cumhuriyetinin en önemli inkılabı yapılmıştı.  Osmanlı devleti bilindiği üzere saltanat yönetimini benimseyen, halkın söz söyleme hakkının olmadığı babadan oğula geçen bir sistemle yönetiliyordu. Saltanat milli egemenlik kavramına oldukça ters düşüyor ve ülke yönetiminde çeşitli sorunlara sebep oluyordu. Türkiye büyük millet meclisinin egemenliği halka vermesi ile saltanat anlamını yitirmişti. TBMM hükümetinin millet egemenliği adına söz sahibi olması ve yeni çıkan anayasa sebebiyle saltanat anlayışı artık yeni Türk devletine ters düşüyordu.

 

Lozan barış konferansına her iki hükümetin çağrılmasıyla ve Osmanlı hükümetinin konferansa katılması sonucunda ortaya çıkan bu ikiliğin kaldırılması için TBMM toplandı ve 1 Kasım 1922 tarihinde hilafetten saltanat ayrılarak saltanata son verildi. Tüm inkılaplarda olduğu gibi temel amaç, Türk milletine milli bir birlik kazandırmaktı. Saltanatın kaldırılmasıyla Türk milleti milli egemenlik haklarını elde etmiş ve kendi yöneticisini seçme özgürlüğü elde etmişti.

     Saltanatın kaldırılmasının sonuçları;

 • Ülkede iki ayrı yönetimin bulunmasına son verilmiş oldu.
 • Altı yüz yıllık Osmanlı saltanatı sona erdi.
 • Ulusal egemenliğin tam olarak sağlanması için önemli bir adım atıldı.
 • TBMM Türkiye’de tek yasal güç haline geldi.
 • Din ve devlet işlerinin tek bir makamın elinde bulunmasına son verildi. Böylece laiklik alanında da ilk önemli adım atılmış oldu.
 • Son Osmanlı Sultanı VI. Mehmet Vahdettin 17 Kasım 1922’de ülkeyi terk etti.
 • TBMM Halifeliğin İngiltere tarafından kullanılmasını engellemek amacıyla Osmanlı Hanedanından Abdülmecid Efendiyi halife seçtiğini ilan etti.
 • Halifelik Osmanlı Devletindeki siyasi gücünü kaybederek sembolik bir makam haline geldi.
 • Yapılacak İnkılaplara zemin hazırlandı.
 • Lozan Barış görüşmelerinde Türkiye’nin tek bir heyet tarafından temsil edilmesi sağlandı. Böylece İtilaf devletlerinin ikilik çıkarma planı sonuçsuz kaldı.
 • Saltanatın kaldırılması nedeniyle TBMM’de tartışmalar daha da artarak Meclisin çalışmaları olumsuz yönde etkilendi. Bunun da etkisiyle TBMM’nin seçimlere gitmesi hızlandı.

Yorumlar

Henüz yorum yazılmamış ... bir yorum bırakın!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Sidebarerror: Content is protected !!