Sanayi İnkılabının Nedenleri ve Sonuçları Hakkında Bilgi

Sanayi Devrimi ya da Sanayi İnkılabı Avrupa üzerinde 18 ve 19.yy’lar arasında etkili olan, yeni buluşlara imkan tanıyan ve aynı zamanda buhar gücü ile çalışan makinelerin, makineleşme ve endüstriyel çalışmaların önünü açmasını sağlayan önemli bir gelişmedir. Söz konusu gelişmelerle birlikte Avrupa’da akla ve bilime dayalı bir çalışma yapılmaya başlanırken aynı zamanda sermaye birikimi de gerçekleşmiştir.

Sanayi Devrimi ilk olarak Birleşik Krallık’ta ortaya çıkmış, Batı Avrupa sonrasında Kuzey Amerika ve buradan da Japonya üzerinde etkili olmaya başlamıştır. Kısa sürede tüm dünya üzerinde etkin olmaya başlayan bu anlayış, Aydınlanma Dönemi olarak adlandırılan süreç sonrasında ortaya çıkmıştır. İnsanların akla ve bilime dayalı çalışmalara yönelmesi, yeni buluş ve gelişmelerin önünü açan en önemli etkendir.

Sanayi Devrimi, bir anda ortaya çıkmış gibi görünse de esasen uzun yıllar süren bir birikim sonucunda etkili olmuştur. Bu süreç içerisinde insanların uzun süre kilise baskısı altına kalması aklı ve bilime dayalı çalışmaların geri planda bırakılması, bu devrimin kaçınılmaz olmasında etkili olmuştur.

Sanayi İnkılabı Nedenleri

Sanayi İnkılabında etkili olan birçok faktör bulunmakla birlikte bu etmenler arasında Avrupa’da yaşanan hızlı nüfus artışı, tarımsal faaliyetlerde yaşanan sorunlar, kır nüfusunun hızla kentlere doğru göç etmesi, yaşam kalitesinin yükselmesi etkili olmuştur.

  • Geçmiş dönemlerde şeker, kahve ve çay gibi ürünler lüks tüketime dahil edilirken artık lüks olmaktan çıkmıştır.
  • Hindistan’da Babürlere ait olan kaynakları ele geçiren İngilizlerin bu kaynakları sanayi alanında değerlendirmesi,
  • Sömürgecilik anlayışının hız kazanarak Avrupalı devletlerin yayılmaya başlaması,
  • Kapitalizmin bu dönemde etkilerini hissettirmesi ve orta sınıfın zenginleşmeye başlaması etkili olmuştur.

Aydınlanma Dönemi, sanayi devriminin en önemli anahtarıdır. Bilimsel yöntemler tercih edilmeye başlandığı için insanlar artık anlamsız olan bazı şeyleri sorgulamaya başlamıştır.

Sanayi İnkılabı Sonuçları

Sanayi İnkılabı ile Batı arasında yüzyıllardır yaşanmakta olan sınıfsal farklılıklar, yine farklı bir yön üzerinde ilerlemeye başlamış, kapitalizm etkisi ile orta sınıf zenginleşmeye başlamıştır. Bu dönemde işçi hakları ön plana çıkarken sosyalizm gelişmiş, kentleşme oranının artışıyla birlikte aynı zamanda nüfus oranlarında da artış yaşanmıştır.

Sanayi Devriminin Sebepleri ve Sonuçları İle İlgili Bilgilerinizi Paylaşmaya Ne Dersiniz ?

Yorumlar

Henüz yorum yazılmamış ... bir yorum bırakın!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Sidebarerror: Content is protected !!