Sanayinin Önemi, Özellikleri ve Zararları Nelerdir

Sanayinin Önemi ve Sanayileşme Hakkında Merak Edilenlere Yanıtlar.

18 ve 19.yy’da büyük bir sıçrama yaşayarak Avrupa’da başlayan sanayi devrimi, kısa süre içerisinde pek çok kıtaya yayılmış, bu değişime ayak uyduramayan devletler ise gerileme ve yıkılma sürecine girmiştir. Esasında sanayi, yalnızca makineleşme olarak algılanması yanlış olan sektörlerden birisidir. İnsanların yüzyıllar boyunca ihtiyaçlarına göre şekillenen bu sektör, 18.yy’dan itibaren günümüze kadar gelecek sürecin altyapısını hazırlamıştır.

Ülkelerin gelişmişlikleri göz önüne alındığında endüstri ve çeşitli sanayi kollarının aktifliği ön plana çıkmaktadır. Çoğu zaman sanayileşmede yeterli oranda gelişemeyen devletlerin dışa bağımlılık nedeniyle sık, sık ekonomik bunalımlar yaşadığı ve siyasi istikrarsızlıklar nedeniyle gelişime ayak uyduramadığı dile getirilir.

Osmanlı Devleti ele alındığında gerçekleşen sanayi devrimine karşı kapalı bir tutum sergilenmesi, üretimin çok daha ilkel şartlarda el yordamı ile gerçekleştirilmeye çalışılması ve bu atılımları yapmak için geç kalınması nedeniyle Avrupa’nın gerisinde kaldığı görülmektedir. Cumhuriyetin ilk yıllarında ise büyük bir kalkınma hareketi başlatılmış ancak 1950 ve 60’lı yıllardan itibaren Türkiye’de sanayileşme hareketleri başlamıştır.

Sanayinin Önemi, Özellikleri ve Zararları

Sanayi Nedir, Sanayinin Önemi, Özellikleri Hakkında Bilgi

Ülkelerin kalkınma ve gelişmişlik düzeyi üzerinde etkili olan en önemli unsurlar arasında yer alan sanayi, yalnızca ekonomik anlamda değil kültürel anlamda da ülkelerin gelişmesini sağlamaktadır. Bugün birçok ülkenin sorunu olan işsizliğe karşı sanayileşme hareketlerinin desteklenmesi hem yeni istihdam sahalarının ortaya çıkmasına hem de dışa bağımlılığın azaltılmasına yardımcı olmaktadır.

Sanayileşme ile insanların ihtiyaçlarına göre üretim koşulları belirlenirken yeni teknik ve ürünlerin keşfi de sağlanmaktadır. Almanya, Amerika, Çin ve Japonya gibi ülkelerde sanayileşme hareketlerinin daha fazla ağırlık kazanması ve bu alana yatırımlar yapılması, bu ülkelerin Dünya ekonomisinde söz sahibi olmasını sağlamıştır. Ülkemiz ise 1950’li yıllardan itibaren sanayiye daha fazla önem vermesine karşın henüz gelişme sürecinde olan ülkeler arasında yer alır.

Sanayileşmenin getirdiği yararlar yanında bazı zararları da bulunmaktadır. Bu zararlar arasında ilk sırada hiç kuşkusuz çevre kirliliği bulunuyor. Çevre kirliliğinin kontrolsüz bir biçimde artan sanayileşme faaliyetleri nedeniyle ciddi boyutlara ulaştığı bilinirken bu sorunun çözümünde daha kontrollü ve uygun şartlar altında üretimler teşvik edilmelidir.

Sanayi Nedir Sözlük Anlamı ve Eş Anlamlısı

sanayi
.–./
ç. ad
  1. hammaddeleri işlenmiş duruma sokup değerlendirmeye, kullanılacak ürünler durumuna getirmeye yarayan bilgilerin, araçların ve yöntemlerin tümü.
    eş anlamlısı: endüstri

Umarım sizler için yararlı bilgileri sunmuşuzdur.

Yorumlar

Henüz yorum yazılmamış ... bir yorum bırakın!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Sidebarerror: Content is protected !!