Şiirin Hayatımızdaki Yeri ve Önemi Nedir

İnsanlar, yaşamları boyunca duygu ve düşüncelerini ifade etmenin farklı yollarını aramış ve bu arayış sırasında güzel sanatlar altında yer alan birçok alanı keşfetmiştir. Duygu ve düşüncelerin estetik bir anlatım biçimi ya da tamamen edebi kurallara bağlı olarak aktarılması, şiir ve diğer güzel sanat dalları ile geçerli olabilir. Şirin yalnızca edebi konulara has olmadığını aynı zamanda anlatımı daha güzel hale getirdiğini bilmeliyiz.

Oldukça eski ve köklü bir tarihe sahip olmak üzere çeşitli kaynaklarda şiirin, Gılgamış Destanına kadar uzanan köklere sahip olduğu belirtilmektedir. İlk şiirlerin Çincede olduğu şekli ile halk şarkılarından ortaya çıktığı, bazı destanların sözlü ya da bugünkü şiirsel anlatım düzenine uygun olarak ifade edildiği zamanlarda ortaya çıktığı görülmektedir.

Şiir, yalnızca duyguların ifade edilmesi değil aynı zamanda sözcüklere farklı anlamlar kazandırmak, yeni yorumlar getirmek ve insanlara bu sözcüklerin birleşiminden oluşan cümleler ile yeni bir deneyim kazandırmak amacı güttüğünü düşünebiliriz. Şiirlerin şekli ve özellikleri ise yazıldığı dönem ile o kültüre ait öğelerle ilgilidir.

Şiirin Hayatımızdaki Yeri ve Önemi Nedir

Şiirin Günlük Yaşantımızdaki Yeri ve Önemi Nedir?

Şiirlerde genellikle bir kafiye, uyum ve kurallara bağlı olma duygusu bulunmaktadır. Ancak bazı şiirler yalnızca ilahi bir anlatı, kutsal bir ritim ya da farklı bir duygu kazandırmak üzere oluşturulmaktadır. Farklı kültürel özelliklere ait içerikleri olan şiirlerin birbirinden farklı anlatım biçimleri ve ifade şekilleri olabilmektedir.

Bir edebiyatçı, şair ya da yazar gözünde bakıldığında şiirin olmadığı yaşam biçimi düşünülemez şeklinde ifade edilebilir. Herhangi biri ya da şiire ilgi duymayan kişiler için bu anlatım biçiminin bir anlam ifade etmesi gerekmez. Ancak günlük yaşantımızda sıkça şiir ve bazı edebi anlatım biçimlerini kullanarak yazılar yazdığımız ve ifadeler kullandığımız görebiliriz.

Pastoral, mesnevi, dramatik, didaktik, lirik, epik, somut, deneysel, senfonik, satirik ve modern şiir gibi pek çok alt dalı bulunmaktadır. Şekil bakımında ise ölçü, uyak, nazım şekli ve birimi gibi alt konular olduğunu görebiliriz. Şiirin olmadığı bir yaşamda, edebiyatın gelişmesi ve ilerlemesi mümkün değildir. Aynı zamanda bazı duygusal ifadelerin ancak şiirsel anlatım ile aktarılması mümkündür.

Yorumlar

Henüz yorum yazılmamış ... bir yorum bırakın!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Sidebarerror: Content is protected !!