Sırpsındığı Savaşının Nedenleri, Sonuçları ve Önemi Nedir

Kısaca Ve Özet Olarak Sırpsındığı Savaşının Nedenleri, Sonuçları ve Önemi Nedir Konusu Hakkında Bilgiler burada.

1364 tarihinde Osmanlı Devleti ile Haçlı Orduları arasında gerçekleşen, I. Murad döneminin en önemli olaylarından birisi olan ve aynı zamanda Osmanlı’nın kuruluş – yükseliş dönemi açısından da önemli bir yeri bulunan Sırpsındığı Savaşı, gerçekleştiği dönem ve sonuçları itibariyle dikkatle incelenmesi gereken konular arasında yer alır.

I.Murad döneminde Edirne ve Filibe’yi fetheden Osmanlı Devleti, kuruluş yılları içerisinde bir yandan Anadolu’da bozulan Türk birliğini yeniden tesis etmek isterken diğer yandan İstanbul ve üzerinde Batıya doğru ilerleme hayali kurmuştur. Bu süreçte, önemli mücadelelere girişen Osmanlı Devleti aynı zamanda bir beylik olarak ortaya çıkan devletin, hızlı yükselişine de sahne olmuştur.

Edirne ve Filibe’nin I. Murad zamanında fethedilmesinden sonra Osmanlı Devleti’nin hem Trakya hem de Balkanlar üzerinde ilerleyişi, Avrupalı toplulukları büyük bir endişeye sevk etmiştir. Avrupalı devletlerarasında Papa’dan alınan destek sonrasında Türk topluluğu karşısına büyük ve güçlü bir haçlı ordusunun çıkarılması amaçlanmıştır.

Sırpsındığı Savaşının Nedenleri, Sonuçları ve Önemi Nedir

Sırpsındığı Savaşının Nedenleri, Sonuçları ve Önemi Nedir?

Osmanlı Devleti ya da Osmanlı İmparatorluğuna karşı kurulan ilk Haçlı ittifakı olan bu topluluk, o dönemde Balkanlar ve Trakya üzerinde yaşanan Türk ilerlemesini durdurmayı ve hatta Anadolu’dan Türk topluluklarının atılmasını amaçlamıştır. Macar, Bulgar, Sırp, Eflak ve Bosnalılardan yani Balkan topluluklarından oluşturulan Haçlı ordusu, 1364 tarihinde Hacı İlbey komutasında olan birlikler tarafından büyük bir bozguna uğratılmıştır.

1364 yılında gerçekleşen bu savaş, aynı zamanda Osmanlı Devletinin başkenti ve genişleme alanını doğrudan ilgilendirmekte, uzun yıllardır hayali kurulan ve İslam Peygamberi tarafından müjdelenen İstanbul’un fethini çok daha uygun şartlar altına taşımaktadır. Savaş sonrasında ele geçirilen Edirne, Osmanlı Devletinin başkenti olurken Macarlar, Balkanlarda sahip oldukları hakimiyeti büyük oranda kaybetmiştir.

Osmanlı Devletinin sahip olduğu ivme ve ilerleyiş, Balkan topluluklarından olan Bulgarlar tarafından da kabul edilirken ilerleyiş karşısında Bulgarlar, Osmanlı Devletine vergi ödemeyi kabul etmiştir. Yine 1367 tarihinde Trakya’da büyük bir alan ele geçirilmiş 1371 tarihinde Sırpların yaşadığı yenilgi sonrasında Makedon toprakları Osmanlı Devletinin ilerleyişi karşısında savunmasız kalmıştır. Anadolu girişi sonrasında Türk toplulukları artık Batı kapılarını da sonuna kadar açmıştır.

Yorumlar

Henüz yorum yazılmamış ... bir yorum bırakın!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Sidebarerror: Content is protected !!