Kısaca

Tarihi Olayların, Anlaşmaların,Savaşların,Nedenleri,Önemleri ve Sonuçları Hakkında Bilgiler Kısaca Özet Olarak Burada.

Wilson İlkeleri Nedir Kısaca Wilson İlkelerinin Önemi

Wilson İlkeleri Nedir Kısaca Wilson İlkelerinin Önemi Hakkında Bilgiler Kısaca Maddeler Halinde Konumuzda. Wilson ilkeleri, 1917 yılının ortalarında şekillenmeye başlayan, I.Dünya Savaşı sonrası yorgun düşen Avrupa Devletleri’nin barış ortamına ihtiyaç duymaları, Abd başkanı Woodrow Wilson’un bozulan ülke ekonomisini düzeltme ve sömürgeci devletlerin güçlenmesini engelleme isteği sonucunda ortaya çıkmış 14 maddelik bir ilkeler listesidir. Amaç savaşı… devamını oku »

Tanzimat Fermanı Nedenleri, Önemi ve Sonuçları Konu Anlatımı

Tanzimat Fermanı Nedenleri, Önemi ve Sonuçları Hakkında Bilgiler Kısaca Ve Özet Bir Anlatımla. Tanzimat Fermanı ya da diğer adı ile Gülhane-i Hattı Hümayunu 1839 yılında okunmuştur. Batılılaşma yolunda Türklerin ilk adımlarından birisi olarak görülen bu ferman, Sultan Abdülmecid döneminde hazırlanmış ve Hariciye Nazırı Koca Mustafa Reşit Paşa tarafından okunmuştur. Hayırlı Düzenleme olarak da nitelendirilen Tanzimat… devamını oku »

Tımar Sisteminin Bozulmasının Nedenleri, Önemi ve Sonuçları

Tımar Sisteminin Bozulmasının Nedenleri, Önemi ve Sonuçları Hakkında Bilgilerimizi Kısaca ve Özet Olarak Açıkladık. Tımar arazileri ya da tımar sistemi, Osmanlı Devleti döneminde kamu arazisi olarak adlandırılan miri arazilere verilen bir ad olup bu arazilerin yönetimi sipahilere bırakılmıştır. Verimli alanlardan oluşan ve yapı itibariyle çok yönlü bir fayda sağlayan tımar sistemi, merkezden yapılan denetleme ile… devamını oku »

Sidebarerror: Content is protected !!