Takvim, Saat Ve Ölçülerde Değişiklik Nedenleri, Amacı Önemi

Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk Cumhuriyeti Kurduktan Sonra Bazı Değişikliklere Gitmiştir. Bu Değişiklikleri İncelerken Takvim, Saat Ve Ölçülerde Değişiklik Nedenleri, Amacı Önemini de kısaca ve özet olarak inceledik.

Türkiye Cumhuriyeti ve İnkılaplar

Osmanlı İmparatorluğu’nun son asrı bildiğiniz gibi pek çok toprak kaybı, savaş ve yıkım hikayesi ile doluydu. Kurtuluş Savaşı ile birlikte bu yıkımın yepyeni bir güneş doğdu. Bu güneşli günlerin en büyük mimarı Mustafa Kemal Atatürk idi. Önce Kurtuluş Savaşı ile ülke büyük bir işgal ve düşman saldırısından temizlendi. Ardından yeni ve büyük bir devletin temelleri atılmaya başlandı. Yeni yönetim biçimi cumhuriyet olan bu devletin, dayandığı prensiplerden biri de inkılapçılık idi. Yani eğitimden hukuk sistemine, sosyal hayata kadar pek çok alanda yeni hamleler yapıldı. Medeni Avrupa ülkeleri ile eşit seviyeye ulaşabilmenin ilk adımlarıydı bunlar. Harf inkılabı, kılık kıyafette yenilik bu devrimlerden ilk akla gelenleri idi.

 

Takvim, Saat ve Ölçüler

Bilindiği gibi Cumhuriyet’ten önce Osmanlı İmparatorluğu döneminde hicri takvim adı verilen Peygamber Efendimiz’in Mekke’den Medine’ye hicretini başlangıç olarak esas alan bir takvim kullanılıyordu. Haftanın tatil günü Cuma idi. Saat sistemi Batı’dan farklı olarak, alaturka saat denilen bir zaman dilimine göre işliyordu. Ölçü birimlerimiz de farklıydı. Ağırlık ölçüsü olarak dirhem, okka gibi birimler, uzunluk ölçüsü olarak da arşın, endaze gibi birimler kullanılmaktaydı. Kendi içine kapalı bir toplum iken, bu durum pek fazla sorun yaratmıyordu. Batı sanayi hamlesi ve teknolojide yenilikler yaşarken, Osmanlı Devleti halen tarım ekonomisi ile geçinen, Avrupa’da yaşanan endüstri devrimine yabancı bir konumdaydı.

Takvim, Saat Ve Ölçülerde Değişiklik Nedenleri, Amacı Önemi

Zaten son çeyrek asrındaki savaş meydanlarındaki yenilgilerin ana sebebi, askeri başarısızlıktan daha çok, ekonomi ve bilimde geri kalmakta aranmalıydı. Tanzimat’la birlikte gelişen yenileşme hareketleri bu duruma çare armış gibi gözükse de başarılı olamamıştı. Artık büyük bir zafer kazanmış yeni bir devlet vardı. Ve Batı’yı yanlış şekilde taklit ederek değil, ona doğru biçimde entegre olarak ilerlemesi gerekmekteydi. Bunun için ekonomik ya da siyasi ilişkilerde, takvim ya da ölçülerdeki bu farklılık sorun çıkarıyordu. Bu yüzden ortak bir takvim olarak Miladi takvime geçiş yapıldı. Haftanın tatil günleri yine Avrupa’daki gibi Cumartesi öğleden sonra ve Pazar gününe alındı. Alafranga saat sistemine geçildi. Gram, kilogram gibi ağırlık ölçüleri ile metre gibi uzunluk ölçüleri kullanılmaya başlandı.

Takvim, Saat Ve Ölçülerde Değişiklik Nedenleri, Amacı Önemi Hakkında Bilgilerinizi Paylaşmak İster misiniz ?

Yorumlar

Henüz yorum yazılmamış ... bir yorum bırakın!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Sidebarerror: Content is protected !!