Tanzimat Fermanı Nedenleri, Önemi ve Sonuçları Konu Anlatımı

Tanzimat Fermanı Nedenleri, Önemi ve Sonuçları Hakkında Bilgiler Kısaca Ve Özet Bir Anlatımla. Tanzimat Fermanı ya da diğer adı ile Gülhane-i Hattı Hümayunu 1839 yılında okunmuştur. Batılılaşma yolunda Türklerin ilk adımlarından birisi olarak görülen bu ferman, Sultan Abdülmecid döneminde hazırlanmış ve Hariciye Nazırı Koca Mustafa Reşit Paşa tarafından okunmuştur. Hayırlı Düzenleme olarak da nitelendirilen Tanzimat Fermanı, bir anlamda devletin, yeni bir düzene geçişi ve yenilenmesinin kaçınılmaz olduğunu ilan etmiştir.

 

Tanzimat Fermanı Nedenleri, Önemi ve Sonuçlarını Açıklamaya Devam Edelim. Fransız İhtilali sonrasında Avrupa’da başlayan ve kısa sürede balkanlar başta olmak üzere Osmanlı Devletini etkisi altına alan anlayış, Osmanlı Devleti içerisinde de aydınların ve yeni fikir sahibi kişilerin ortaya çıkmasını sağlamıştır. Tanzimat dönemine kadar yapılan ve yapılmaya çalışılan ıslahatların kalıcı olmaması, bu dönemde kalıcı ve etkin bir anlayışın egemen olmasını sağlamıştır.

Tanzimat Fermanının Maddeleri ve Önemi

Tanzimat fermanı, genel yapısı itibariyle tüm vatandaşların ortak bir değer altında can, mal ve namus güvenliğinin sağlanmasını amaç edinmiş, yargılanmadan idamın önüne geçilmiş ve adil bir yargılamayı vaat etmiştir. Vergi sisteminde yaşanan karışıklıklar bu dönemde adaletli bir hale getirilmeye çalışılırken rüşvetin ortadan kaldırılması amaçlanmıştır. Ayrıca Tanzimat fermanı ile erkeklere zorunlu dört yıllık bir askerlik hizmeti getirilmiştir.

Tanzimat Dönemi

Tanzimat Fermanı Nedenleri ve Önemi

Tanzimat Fermanı, ilan edildiği dönemde yeni bir devlet düzeni yanı sıra eşit haklar vaat etmiş olsa da söz konusu düzenlemelerin tamamı etkili olamamıştır. Ancak yukarıda da belirtildiği gibi Türk tarihi açısından dönüm noktası olan bu süreç, başta çağdaşlaşma olmak üzere Cumhuriyet fikrinin ortaya çıkışında etkili olmuştur. Tanzimat Fermanı ilanının nedenlerine baktığımızda ise;

  • Tanzimat Fermanı, o dönemde yaşanan Mısır sorunu sırasında, Avrupa’nın desteğinin alınabilmesi açısından önemli görülmüştür.
  • Avrupa’nın güçsüzleşen ve gerileyen Osmanlı iç işlerine karışmasının önlenmesi amaçlanmış,
  • Fransız İhtilali sonrasında başlayan milliyetçilik akımının etkileri azaltılmak istenmiş,
  • Gayrimüslimlerin devlete olan bağlılıkları artırılmaya çalışılmıştır.

Tanzimat Fermanı Sonuçları

Tanzimat Fermanı, Müslümanlar arasında tepki ile karşılanırken gayrimüslimlerce yeterli bulunmamış, yakın coğrafya da yer alan devletler tarafından farklı düşüncelerin ortaya çıkmasına neden olmuştur. Hukuki ve mali anlamda yapılan ıslahatlar halka yayılmak istenmesine karşın gayrimüslimler arasında yaygınlaşmış, kültürel anlamda batılılaşma hareketleri başlamıştır.

Yorumlar

Henüz yorum yazılmamış ... bir yorum bırakın!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Sidebarerror: Content is protected !!