Tanzimat Fermanı Nedir? Nedenleri, Özellikleri Ve Sonuçları Nelerdir

Tanzimat fermanı demokratikleşme yolunda atılmış ilk adımdır. Gülhane parkında okunması nedeniyle Gülhane hatt-ı Hümayunu olarak da bilinmektedir. 3 Kasım 1839 da ilan edilmiştir. Devlet ve kişiler arasındaki ilişkilerde hukuki boyutta yenilikler getiren bir belgedir

 

Tanzimat fermanının nedenleri nelerdir?

 

-Avrupa Devletinin, Osmanlı devletinin içişlerine karışmasına neden olan bahaneleri ortadan kaldırmak.

-Mısır ve Boğazlar konuları ile ilgili Avrupa devletlerinden destek görmek

-Demokratikleşme hareketinin desteklenmesi isteği

-Rusya’nın müdahalesini önleme düşüncesi

_Devleti yıkılmaktan kurtarmak adına köklü ıslahatlar yapılması yönündeki inanç

Tanzimat fermanının özellikleri nelerdir?

 

-Yasa gücünün her gücün üstünde olduğunun kabul edilmesi en büyük yeniliktir.

-Askerlik, hukuk, maliye ve yönetim alanlarında yenilikler yapılmıştır.

-Askerlik düzeni tanzimat fermanı ile bir vatan görevi haline gelmiştir.

-Osmanlı devletinde anayasal düzenin ilk aşamasıdır.

-Tanzimat fermanı döneminde ilk kez Avrupa hukuk kurallarına göre işleyen mahkemeler kurulmuştur.

 

Tanzimat fermanının sonuçları nelerdir?

-Osmanlı devletinde Müslüman olmayan uyruklular güvence altına alınmıştır.

-Avrupa devletleri Osmanlı devletine daha fazla karışmaya başlamıştır.

-Tanzimat fermanı batı yolunda atılmış olan ilk ciddi adımdır.

-Anayasacılık hareketinin temeli atılmıştır.

-Çağdaşlaşma yolunda önemli adımlar atılmıştır.

-Hukuk devleti anlayışının benimsenmesi sağlanmıştır.

-Tanzimat fermanına Müslümanlar tepki gösterirken gayri Müslimler tarafından ise yeterli görülmemiştir.

-Yapılan ıslahatları çıkarlarına ters bulan Rusya ise propagandasını arttırmıştır.

-Anadolu ve Rumeli’ye gönderilen memurlar tarafından ıslahatların halk tarafından daha iyi anlaşılması sağlanmıştır.

-Sosyal alanda, kılık ve kıyafette batılılaşma tarzında yenilikler yapılmıştır.

-Ordu ve eğitim alanında Batı örnek alınarak çalışmalar yapılmıştır.

-Hukuk alanında ıslahatlar gerçekleşmiştir. Yeni ticaret Kanunu, ceza kanunu ve mahkemeler oluşturulmuştur. Fakat bu yeni düzenlemelerden Osmanlı devletinden çok Avrupalı devletler yaralanmıştır.

-Tanzimat fermanı padişah iradesiyle tek taraflı halkın iradesi alınmadan ortaya çıkmıştır. Bu sebepten dolayı tam olarak halk tarafından anlaşılamamıştır.

-Tanzimat fermanının ilan edilmesi ile Osmanlı devletinde yeni bir dönem başlamış olup bu dönem 1876’yapılacak kadar sürmüştür.

-Bütün vatandaşlar Osmanlı vatandaşı sayılarak din farklılığına bağlı olan ayrıcalıklar ortadan kaldırılmıştır.

-Din ve ırk ayırt edilmeksizin bütün Osmanlı halkı can, mal ve namus güvenliğinin devlet garantisi altına alınması öngörülmüştür.

 

 

Yorumlar

Henüz yorum yazılmamış ... bir yorum bırakın!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Sidebarerror: Content is protected !!