Tarihin Hayatımızdaki Yeri ve Önemi Nedir

Sizlere Tarih Bilinci İle İlgili Bilgileri ve Tarihin Hayatımızdaki Yeri ve Önemi Nedir Soruları Hakkında Bilgileri Kısaca Özet Olarak Açıklıyoruz.

Tarih bilinci, toplumların sahip olduğu en değerli hazinelerden birisidir. Tarih, tekerrürden ibarettir sözünün daha net anlaşılacağı bu süreçte, geçmişte yaşanan tüm olay ve değişimler geleceğin referansı konumundadır. Genel tanımı ile baktığımızda tarih, toplumu, milleti, bireyleri etkilemiş olan her tür olayın zaman ve yer kavramını içine alarak aktarılması, önceki ve sonraki olaylar ile bağlantı kurarak incelenmesi şeklinde ifade edildiği görülebilir.

İnsanların geçmişine olan bağı ve bağlantısı, doğrudan insan yapısını ilgilendiren konulardandır. İnsanların hatırlama içgüdüsü, geçmişiyle olan bağını nesiller boyunca sürdürmesini sağlarken tehlikeli bir durum karşısında hazırlıklı olması ve aynı zamanda gelişmeye odaklı olmasını sağlar. Geçmişimiz ile sahip olduğumuz bu bağlar, geleceğe daha aydınlık bir şekilde bakmamıza yardımcı olmaktadır.

Tarih bilincine ulaşamayan, geçmişi ile bağlarını koparan ya da koparmak durumunda kalan milletlerin, birey olma bilinci dışında bir olma şansı bulunmamaktadır. Bugün yakın coğrafyamızda olan devletlere baktığımızda bu bilincin yeterince aşılanmaması nedeniyle insanların bağlılığında önemli sorunlar olduğu görülmektedir.

tarihin-onemi-nedir

Tarihin Hayatımızdaki Yeri ve Önemi

Tarih, basit ifadesi ile insanların hatıra defteri olarak nitelendirilebilir. Klasik bir hatıra defterinden farklı olarak tarih bilimi içerisinde olaylar ve olay örgüsü, gerçekçi bir şekilde, diğer yaşanan tüm olgularla bağlantı kurularak anlatılmakta ve zemini sağlam olmaktadır. Bu durum aynı zamanda insanların gelecekte yapacakları önemli girişimlere de zemin hazırlamaktadır.

Tarihin en önemli görevi olayları objektif biçimde anlatmaktır. Yanlı olarak geliştirilen ve herhangi bir bağı olmayan tarihi olaylar, zaman içerisinde değişen durumlar karşısında çürütülmektedir. Bugün, toplumumuzun sahip olduğu en değerli hazinelerden birisi binlerce yıldır süre gelen tarihimizi farklı şekillerde yaşatma arzusuna sahip olmamızdır.

Cumhuriyet’in ilanından sonra kurulan Türk Tarih ve Türk Dil kurumları, ulusal bilincin gelişmesine önemli katkılar sağlamıştır. Osmanlı Devleti döneminde hakim olan ümmetçi anlayış yerine Cumhuriyetle birlikte inşalara ulusal bir bilinç kazandırılmaya başlanmış, Türk olgusu ve geçmişi aşılanmaya çalışılmıştır. Burada yapılan tüm yenilik ve inkılaplar aynı zamanda milletin devletine olan bağlılığını sağlarken geçmişi ile olan bağlarını sürdürmesine yardımcı olmuştur.

Yorumlar

Henüz yorum yazılmamış ... bir yorum bırakın!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Sidebarerror: Content is protected !!