Tarımın Önemi ve Ülke Ekonomisindeki Yeri

Son dönemlerde gıda fiyatlarında meydana gelen artışlar sonrası önemini yitirmiş gibi görünen tarımsal faaliyetler tekrardan endüstriyel açıdan önemsenmeye başladı. Ne dersiniz bu konuya dair bilgileri okumaya.

Bugün dünya genelinde yaygın olan görüş, artan nüfus ve dengesiz tüketim nedeniyle gıda ürünlerinde yaşanacak kıtlık sorunudur. Genellikle gelişmekte olan ülkelerde bu sorun ön planda olmasa da geri kalmış pek çok ülke, gıda ürünlerinin temini noktasında sorun yaşamaktadır. Afrika ülkelerini göz önüne aldığımızda kıtlık ve gıda ürünlerinin temin edilememesi nedeniyle her gün onlarca insanın açlık nedeniyle yaşamını kaybettiği görülebilir.

Ülkemiz ve bulunduğumuz coğrafya açısından değerlendirdiğimizde hem coğrafi konum itibariyle dört mevsimin yaşanması hem de bölgesel farklılıklar nedeniyle farklı iklim özellikleri sayesinde pek çok gıda ürününü üretebilmekte ve ihraç edebilmekteyiz. Yakın coğrafyamızda yer alan Rusya, İran, Irak ve diğer ülkeler ise bu konuda ülkemiz kadar şanslı görünmüyor.

Ülke içi üretim son yıllarda ciddi oranlarda kayıp yaşıyor olsa da halen birçok gıda ürünü üretimi ülke içi tüketimi karşılayacak düzeyde görünüyor. Yine yalnızca iklimsel özellikler değil su kaynakları açısından da değerli bir alana sahip olmamız nedeniyle tarımsal üretimde atılacak olumlu adımlar ile elde edilen verimin de artırılması mümkün görünmekte.

Türk Ekonomisinde Tarımın Yeri ve Önemi

Tarım, ülke içi ekonominin en temel kollarından birisidir. Nüfusun büyük bir bölümü bugün kentsel alanlarda yaşıyor gibi görünse de halen önemli bir oran, kırsal alanlarda tarımsal faaliyetler ile geçimini karşılamakta, ülke içi gıda ihtiyacını kontrol etmektedir. Yine tarımsal faaliyetler ile yeni istihdam sahaları yaratılırken işsizlik noktasında önemli bir problem çözülmektedir.

Tarımın Önemi Nedir Kısaca Tarımın Önemi Hakkında Bilgi

Tarım ürünlerinin ülkenin cari açığını karşılama noktasında ilk planda olmadığı bilinmektedir. Genellikle ürettiğini tüketen toplumlarda ihraç edilen tarım ürünlerinin kısıtlı olması bu ürünlerin daha çok iç pazarda değer kazanmasını sağlamaktadır. Ülkemiz ise sahip olduğu kaynaklar ile hem iç pazarda hem de dış pazarda tarımsal ürünler ile ciddi değerlere sahiptir.

Tarım beslenme ihtiyacı yanı sıra ekonomik anlamda da sağladığı katma değer ile ülkenin kalkınmasına katkı sağlar. Mustafa Kemal Atatürk’ün de söylediği şekli ile şehirlinin efendisi olan köylü, aynı zamanda şehrin ihtiyacı olan ürünleri karşılamakta, beslenme ve ekonomik alanda katkı sunmaktadır.

Yorumlar

Henüz yorum yazılmamış ... bir yorum bırakın!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Sidebarerror: Content is protected !!