Telefonda ya da Yüz Yüze Küfür ve Tehdit Etmenin Sonuçları, Cezası

Telefonda ya da Yüz Yüze Küfür ve Tehdit Etmenin Sonuçları, Cezası Nedir KonusundaMerak edilenlerin yanıtları.

Zaman, zaman kurduğumuz diyaloglarda kişileri rencide eden cümleler kurmakta ve bu durum karşısında ceza almaktan korkmaktayız. Genellikle iş ve diğer amaçlar doğrultusunda telefon kanalıyla kurulan iletişimde küfür ya da argo sözlerin kullanılmasının herhangi bir hukuki sonuç doğurmayacağı yönünde yanlış bir algı bulunmaktadır. Yüz yüze ya da telefon kanalıyla yapılacak tüm bu eylemlerin suç teşkil ettiği bilinmelidir.

Son yıllarda genellikle bilişim suçları üzerine yapılan çalışmalarda hem yasal anlamda olan boşluklar kapatılmış hem de çok daha titiz bir takip süreci başlatılmıştır. Bir dönem internet üzerinde ya da telefon kanalı ile işlenen bu tür hakaret içerikli konuşmalarda bir kanun boşluğu bulunması nedeniyle kişilerin herhangi bir ceza almadığı dönemlerde olmuştu.

Tehdit, küfür ya da benzeri suçlar herhangi bir suç teşkil edecek durumun henüz gerçekleşmemiş olsa da gelecekte bu kişinin başına gelebileceğini ifade etmektedir. Hakaret ile sınırlı kalmayan ve tehdide giren suçlarda suçu işleyen kişi, karşı tarafa haksız bir duruma uğrayacağını ve açıkça zarar göreceğini söylemektedir.

Küfür ve Tehdit Etmenin Sonuçları Nelerdir ?

Telefonda ya da yüz yüze yapacağınız görüşmelerde kişilerin onurunu zedeleyen, kişiliğine zarar veren diyaloglara girmeniz, bu kişilere karşı hukuki anlamda zayıf düşmenize neden olacaktır. Haklı bir durumda olsanız dahi tehdit ve küfür nedeniyle yapacağınız eylemler, sonuçları ne olursa olsun haksız duruma düşmenize neden olabilir.

Telefonda ya da Yüz Yüze Küfür ve Tehdit Etmenin Sonuçları, Cezası Nedir

Genellikle birçok kişinin de dikkatini çektiği şekliyle bankacılık faaliyetlerinde görüşmelerin kayıt altına alındığı dile getirilmektedir. Benzer bir şekilde görüşmelerin kayıt altına alındığı platformlarda ya da yüz yüze kurduğunuz diyaloglarda yapmış olduğunuz eylemlerin bir şekilde kayda geçirilmiş olması durumunda hukuki olarak bir suç işlemiş sayılırsınız.

Hakaret suçuna ilişkin madde 125’de yer aldığı şekli ile; “Bir kimseye onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte somut bir fiil veya olgu isnat eden ya da yakıştırmalarda bulunmak veya sövmek suretiyle bir kimsenin onur, şeref ve saygınlığına saldıran kişi, üç aydan iki yıla kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır. Mağdurun gıyabında hakaretin cezalandırılabilmesi için fiilin en az üç kişiyle ihtilât ederek işlenmesi gerekir.” durum açıkça belirtilmiştir. Benzer durumlarda kişinin siciline bakılarak denetimli serbestlik ve adli para cezaları verilebilmektedir.

Yorumlar

Henüz yorum yazılmamış ... bir yorum bırakın!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Sidebarerror: Content is protected !!