Tevhid-İ Tedrisat Kanunu Neden Çıkarılmıştır Önemi Ve Sonuçları

Ulu Önder Tarafından Eğitim Hayatının Düzenlenmesi İçin Yapılmış Olan Devrim Boyutunda ki yasal değişiklik. Önderimiz Bir Çok Alanda Olduğu Gibi Eğitim Alanında da Geçmiş Dönemden Gelen Hataların Düzeltilerek Modern Dünya İle Uyumlu ve Yeni Nesillerin Dünya İle Adapte Olmasını Sağlayacak Bir Eğitim Hayat Olması Gerektiğini Düşünmesi İle Eğitimde Birlik Amaçlı Olarak Çıkarılmıştır.

 

Tevhid-i tedrisat kanunun çıkarılma nedenleri

Tevhid-i tedrisat kanunu kısaca açıklanacak olur ise, öğretim birliği yasası olarak özetlenebilir. Tevhid-i tedrisat kanunu TBMM tarafından çıkartılmış olup, 3 Mart 1924 tarihinde çıkartılmıştır. Kanun numarası ise 430 olmaktadır. Yasanın genel amacı tüm eğitim kurumlarının tek bir çatı altında toplanmak istenmesi idi. Böylece bu yasa ile ülkede ki tüm eğitim kurumları maarif vekâletine bağlandı. Yani bugünkü adı ile Milli eğitim bakanlığına. Böylece tüm eğitim kurumları tek bir eğitim verecek ve aradaki sınıf ve bilgi farkları ortadan kaldırılacaktı.

 

Tevhid-i tedrisat kanunu önemi ve sonuçları

Tevhid-İ Tedrisat Kanunu Neden Çıkarılmıştır Önemi Ve Sonuçları

Tevhid-i tedrisat kanunun en büyük önemi, eğitimin tek bir çatı altında toplanması ve laik bir eğitim sisteminin oluşturulması idi. Tevhid-i tedrisat kanunun önemli sonuçları ise şu şekilde olmaktadır;

 

– Kanunda belirtilen yasalar oldukça katı ve kesin olmakta idi. Yani askeri okullar da dahil olmak üzere o dönemin milli eğitim bakanlığına bağlanmış olmaktadır.

– Fakat bir yıl gibi bir süre sonun da harp okulu gibi askeri okullar, milli savunma bakanlığına bırakılmıştır.

– Medreseler de 18.000 öğrenci kayıtlı bulunmaktaydı. Fakat kapatılan medreselerden sonra bu öğrencilerden eğitime devam edenlerin sayısı oldukça az idi. Bu rakam 6. binlere kadar inmişti. Bunun sebebi ise Abdülhamit döneminde medrese de kayıtlı olan öğrencilerin askerlikten muaf tutulmasıydı. Tevhid-i tedrisat kanunu ile böyle bir durum da ortadan kalmış oldu.

– Tevhid- i tedrisat kanunu ile yapılan en büyük reformlardan biri okullar da öğretilen ders müfredatlarında meydana gelmiştir. Yasadan önce eğitim dini temelli olmakta idi. Fakat Tevhid-i tedrisat kanunu ile müfredat değişerek çağdaş bilimler ağırlıklı olarak öğretilmeye başlandı. Böylece daha çağdaş ve laik bir nesil temelleri atılmış oldu.

 

Bunun yanı sıra dini eğitim veren kurumlar ilahiyat olarak eğitim vermeye devam etti. Fakat tüm eğitim kurumları olduğu gibi ilahiyatlar da devlet denetimi altında eğitim ve öğretim vermekteydi. Reformdan önce dini eğitim veren kurumların ciddi oranda öğrencisi var iken, reform sonucu bu okullara ilgi azaldı. Hatta ilahiyat fakültelerinde öğrenci sayısı 20’lere kadar inmiş bulundu.

Yorumlar

Henüz yorum yazılmamış ... bir yorum bırakın!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Sidebarerror: Content is protected !!