Tımar Sisteminin Bozulmasının Nedenleri, Önemi ve Sonuçları

Tımar Sisteminin Bozulmasının Nedenleri, Önemi ve Sonuçları Hakkında Bilgilerimizi Kısaca ve Özet Olarak Açıkladık.
Tımar arazileri ya da tımar sistemi, Osmanlı Devleti döneminde kamu arazisi olarak adlandırılan miri arazilere verilen bir ad olup bu arazilerin yönetimi sipahilere bırakılmıştır. Verimli alanlardan oluşan ve yapı itibariyle çok yönlü bir fayda sağlayan tımar sistemi, merkezden yapılan denetleme ile padişahın ordusuna büyük bir asker gücü yetiştirmeyi amaçlamıştır. Tımar sisteminin genel işleyişi ise uzun yıllar boyunca Osmanlı’nın gelişiminde etkili olmuştur.

Tımar Sisteminin Faydaları

Tımar Sisteminin Tanımını yaptıktan sonra gelelim Tımar Sisteminin Bozulmasının Nedenleri, Önemi ve Sonuçlarına ; Söz konusu tımar sisteminde araziler, çiftçi tarafından işlenirken bir görevli tarafından yönetilmekte ve bu arazilerden elde edilen gelir yöneticiye mali, idari ve askeri aşamalarda destek sağlaması şartıyla devredilmektedir. Tımar sistemi içerisinde cizye, cerime, bad-ı hava, niyabet gibi vergi türleri de bulunmakla birlikte tımar sisteminde yönetici genellikle askeri sınıftan seçilmiş ve reayaya tımar verilmemiştir.

Osmanlı Devleti öncesinde de Türk devletlerinde benzer şekillerde işletilen tımar sistemi, Osmanlı Devletin de 1800’lü yıllara kadar devam etmiş, 1839 yılında ilan edilen Tanzimat Fermanı sonrasında kaldırılmıştır.

Tımar Sisteminin Bozulmasının Nedenleri

Tımar Sisteminin Bozulmasının Nedenleri

Tımar sisteminin bozulmasında etkili olan farklı birçok faktör olmasına karşın zaman içerisinde genel siyasi işleyişin aksamaya başlaması ve Osmanlı ekonomisinin kötü ilerleyişi önemli bir etkendir. 16.yy sonlarına doğru ateşli silahların daha fazla önem kazanması ile atlı süvari ile sipahiler önem kaybetmeye başlamış, Yeniçeriler daha ön plana çıkmaya başlamıştır.

Yeniçerilerin bu süreçte maaşlarını hazineden alması ve hızla artan sayıları nedeniyle Osmanlı Devletinde nakit sıkıntısı yaşanmaya başlamış ve ihtiyaç iltizam ile karşılanan gelirler yavaş, yavaş önemini kaybetmeye başlamıştır. Nitekim 16 ve 19.yy’lar arasında tımar sisteminin hızla önemini kaybettiği, 1839 yılında kaldırıldığı görülmektedir.

Tımar Sistemi İle İlgili Görsel

Tımar Sisteminin Bozulmasının Önemi

Tımar sistemi hem asker yetiştirme hem de vergilerin daha uygun bir biçimde toplanması açısından önemli olup, söz konusu miri araziler, kontrol altında tutulmakta çiftçi ise önemli bir bağlılık ile görevlerini yerine getirmekteydi. Ancak bu sistemin bozulmasından sonra gerek vergi gelirleri gerekse de hakimiyet noktasında aksamalar yaşanmaya başlamıştır.

Tımar Sisteminin Bozulmasının Sonuçları

Tımar sisteminin bozulması ile vergi gelirleri toplanamamış ve değerlendirilememiş, asker yetiştirme şekli ve işleyiş tamamen aksamıştır. Ayrıca bu arazilerde farklı türlerde kiralama yöntemlerinin kullanılmaya başlaması, hakimiyetin kaybedilmesine neden olmuştur.

Yorumlar

Henüz yorum yazılmamış ... bir yorum bırakın!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Sidebarerror: Content is protected !!