Türkçenin Önemi, Güzellikleri ve Özellikleri Nelerdir

Türk Dilinin Önemi Hakkında Bilgiler ve Kısa Kompozisyon, Yazı Örneğimiz…

Türkçe diğer ifadeleri ile Türk dili ya da Türkiye Türkçesi, batıda yer alan Balkanlardan başlayarak Hazar Gölü kıyılarına kadar uzanan geniş bir coğrafyada hakim olan, Altay dil ailelerinden birisi olarak bilinir. Oldukça eski ve köklü bir yapıya sahip olmakla birlikte yalnızca Türkçe ile balkanlardan Sibirya’ya kadar ilerleyebilmek mümkündür.

Türkçe üzerinde yapılan araştırmalarda dilin 8500 yıldan daha eski olduğu dile getirilmektedir. Bugün, etkin olan dünya dilleri içerisinde yazılı belgeleri ile öne çıkan ve en eski geçmişe sahip olan dil olarak bilinir. Elde edilen belgelerden bazıları ve belki de en önemlileri, Sümerliler dönemine ait olan çivi yazılarını içeren ve bu yazılarda yer alan alıntılardan oluşan tabletlerdir.

Bugün, başta ülkemiz olmak üzere Osmanlı Devletinin hakim olduğu alanlar ele alındığında en fazla konuşulan dillerden birisi Türkçedir. Sondan eklemeli bir dil olan Türkçe’nin sahip olduğu bu özellik sayesinde istenildiği kadar kelime türetilmesi mümkündür. Bugün dilimizin sahip olduğu zenginliğin en önemli kaynağı da budur.

Türk Dilinin Önemi, Güzellikleri ve Özellikleri ?

Türkçe, en zengin dil gruplarından birisi olan Türkiye Türkçesi, türetme ve kelime zenginliği açısından ön sıralarda yer alır. Genel olarak Özne, Nesne ve Yüklem üzerine kurulu bir yapıda oluşturulan dilimiz, Balkanlar, Ege Adaları, Anadolu, Kıbrıs Adası, Orta Doğu olmak üzere Avrupa ve Asya kıtasında bulunan birçok alanda yazı ve konuşma dili olarak kullanılmaktadır.

Türkçenin Önemi, Güzellikleri ve Özellikleri Nelerdir

Aynı grup içerisinde yer alan Oğuz grubu yazı dilleri ise aktif olarak Kafkaslar, Azerbaycan, İran, Hazar Denizi’nin güneydoğusunda bulunan alanlarda konuşulmaya devam etmektedir. Temelde telaffuz ve yazım biçimi bakımından farklılıklar bulunuyor olsa da yalnızca Türkçe ile çok geniş bir coğrafyada ilerlenmesi mümkündür.

Dil, bir toplumun yaşayan en önemli hazinesidir. Bugün dili olmayan toplumların, başka devlet ve milletlerin egemenliği altında yaşadığı yadsınamaz durumlardandır. Dilimizin korunması, geliştirilmesi ve daha geniş bir coğrafya içerisinde yaşatılabilmesi için çalışmalar yapılmalı ve destek olunmalıdır. Sahip olduğumuz tüm zenginlik özünde Türkçe ile büyümekte, dünyaya yayılmakta ve asırlar boyunca kayıtlı kalmaktadır.

Yorumlar

Henüz yorum yazılmamış ... bir yorum bırakın!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Sidebarerror: Content is protected !!