Türkçenin Yozlaşmasının Nedenleri Önemi Ve Çözümü

Öncelikle dilin yozlaşmasının tanımını yaparak başlamak daha doğru bir giriş olacaktır. Dilde yozlaşmayı, kullanım kurallarını hiçe sayarak, alelade ve özensiz bir şekilde kullanarak dilin işleyişini bozmak olarak ifade edebiliriz.

Günümüz Türkçe’sinde de işleyişte bozukluklar olduğunu, dilin yozlaşmaya başladığını ve bu yozlaşmanın hızla yayılarak devam ettiğini söylemek mümkün.

Türkçe’nin Yozlaşmasının Nedenleri Nelerdir?

Türk dilindeki yozlaşmanın en büyük 2 sebebi dile gereken önemin verilmeyişi ve eğitimsizliktir. Yazılı ve görsel basındaki yanlış kullanım ve özensizlik de dilin işleyişinde problemlere yol açmış ve zamanla dildeki yozlaşmanın da toplumda alışkanlık haline gelmesine zemin hazırlamıştır.

Bununla birlikte internet kullanımı sırasında özellikle gençlerin daha kısa zamanda konuşabilme adına, dil kullanımını gelişi güzel bir hale getirmiş olmaları da bu durumun adeta bir virüs gibi yayılmasına ve günlük hayatta da aynı kullanım şeklinin tercih edilmesine sebep olmuştur.

Dışarıdan dilimize giren kelimelerin Türkçeleştirilmesi için yeterli çalışmaların yapılamaması ya da yetersiz yapılması da dildeki yozlaşmanın bir diğer sebeplerindendir. Bir açıdan insanların yabancı sözcükleri kullanmadaki ısrar ve özenti tavırları da dilin yozlaşmasına etki eden unsurlardandır.

Bu da yine dile gereken önemin verilmeyişine bizi götürür ki, bu konuda eğitimin ne derece önemli olduğunun farkına varılmış olunur. Örneğin toplumun çoğunluğunun kontrol etmek yerine check etmek ya da serbest çalışmak yerine freelance çalışmak gibi bir anlatım şeklini tercih ettiği gözlemlenildiğinde dile verilen önemin ne aşamada olduğu da fark edilmiş olur.

Yabancı dillerden dilimize gelen sözcüklerin harfleriyle kodlanmasının bile Türkçe olarak yapılmaması Türk dilinin nasıl içler acısı bir hale geldiğinin göstergesi gibidir. Örneğin Ntv kanalı Türk dili alfabesine uygun olarak Net e ve olarak telaffuz etmek yerine en ti vi olarak telaffuz edilir.

Aynı şekilde Cnn’de si en en şeklinde telaffuz edilir ve bu örnekleri çoğaltmak mümkündür. Dilin yozlaşmasının en bilindik sebeplerinden biri de, dükkan ve iş yeri gibi bir çok mekana verilen isimlerin hiçbir şekilde Türk dili kurallarına uygun olmayan sözcüklerden seçilebilmesidir.

Türkçenin Yozlaşmasının Nedenleri Önemi Ve Çözümü

Türk Dilinin Önemi ve Yozlaşmasının Engellenmesi İçin Yapılacaklar

Sadece Türk dilinin değil, tüm dillerin ve kültürlerin kendine has oluşu sebebiyle önemi vardır. Türkçe’nin de zamanla unutulan ve yok olan diller arasında yer almaması ve buna bağlı olarak kültürünün de yok olmaması gerekmektedir.

Dildeki yozlaşmanın engellenmesi de, ancak, dilin öneminin topluma ve özellikle gençlere kavratılması ve bununla ilgili her türlü çalışma ve eğitime odaklanılması ile mümkündür.

Türkçenin Yozlaşmasının Nedenleri Önemi Ve Çözümü Hakkında Bilgilerinizi Kompozisyon Tadında Açıklayan Bir Makale Yazıp Bize İletir misiniz ?

Yorumlar

Henüz yorum yazılmamış ... bir yorum bırakın!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Sidebarerror: Content is protected !!