Türkiye’de Doğal Afetlerin Nedenleri Ve Sonuçları

Türkiye’de Doğal Afetlerin Nedenleri Ve Sonuçları Hakkında Bilgiler Kısaca Özet Olarak.

Ülkemiz arazi yapısı, yer şekilleri ve meteorolojik koşulların olumsuzluğu nedeniyle oldukça sık büyük doğal afetlerle karşı karşıya gelmektedir. Doğal afetler ülkemizin ekonomik ve sosyal yapısında oldukça önemli yaralar açmaktadır. Hızlı nüfus artışı ve yerleşim yerlerindeki çarpık gelişmeler doğal afet zararlarını artırmaktadır. Türkiye’de yaşanan doğal afetler deprem, heyelan, erozyon, sel, taşkın ve çığ olmak üzere 5 kısımda incelenmektedir. Deprem, erozyon, heyelan gibi afetler bölgenin jeolojik yapısıyla veya eğimiyle alakalıdır. Ülkemiz genç oluşumlu bir yapıya sahip olduğundan dolayı fay hatları canlıdır ve ülkemizde deprem riski oldukça yüksektir. Heyelan ise en çok Karadeniz Bölgesi’nde görülür. Özellikle Doğu Karadeniz kıyılarında daha fazla görülmektedir.

 

İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde heyelan riski yok denecek kadar azdır. Türkiye’de doğal afetler içinde yer alan erozyon, İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde rüzgar erozyonu, Doğu Anadolu Bölgesi’nde de akarsu erozyonu olarak bilinir. Türkiye’de en az erozyon Karadeniz Bölgesi’nde görülmektedir. Sel ve taşkın ise Bartın, Filyos Çayı, Fırtına Deresi, İyidere gibi Karadeniz’e dökülen tüm akarsularda taşkınlar oldukça fazladır. Can ve mal kaybına yol açan sel ve taşkınlar, ormanların tahrip edilmesi sonucunda toprağın suyu tutma görevinin yerine getirilmemesi ile meydana gelir. Çığ, yoğun kar kütlelerinin aşağıya doğru yuvarlanarak ve toplanarak hareket halinde çoğalmasının sonucunda oluşmaktadır. Doğu Karadeniz, Hakkari, Yukarı Murat, Van bölgeleri dağlık ve engebeli olduğundan dolayı çığ hadisesinin en yaygın olduğu yerlerdir.

 

Doğal Afetlerin Türkiye’deki Etkileri

Sel felaketi verimli toprakların taşınıp kaybedilmesine bunun sonucunda da tarım alanında verimin azalmasına sebep olur. Orman yangını ağaçların yok olması sonucunda hava kirliliğinin artmasına sebep olur. Deprem felaketi dayanıksız binaların yıkılması sonucu ekonomik zarara ve can kaybına neden olmaktadır. Erozyon ve heyelan ise sel felaketi gibi aynı şekilde toprak verimini azaltır.

 

Kütle Hareketleri

Ülkemizde doğal afetlerin yaklaşık % 22’sini kütle hareketleri oluşturmaktadır. Kütle hareketi, çeşitli sebeplerden dolayı geniş ya da dar bir arazinin yer değiştirmesi hadisesidir. Kütle hareketlerinin en önemli olanları heyelan ve kaya düşmesi olduğu bilinmektedir.

Türkiyede Görülen Doğal Afet Türleri

1) Deprem

2) Heyelan:

3) Erozyon

4) Sel ve Taşkın

5) Çığ

Doğal Afetlerden Korunmak İçin Önce Tedbir…

Yorumlar

Henüz yorum yazılmamış ... bir yorum bırakın!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Sidebarerror: Content is protected !!