Türkiyede İç Göçün Nedenleri Nelerdir kısaca

Sizlere İç Göç,Dış Göç,Mevsimlik göç ve Göç Nedir Tanımını Yaparken Türkiyede İç Göçün Nedenleri Nelerdir kısaca Maddeler Halinde açıklamak istiyoruz. Sizlerde Göç ve Nedenleri Hakkında Bilgileri bu konuda bulacaksınız.

Göç Hakkında Bilgi

Göç: İnsanların  içinde bulunduğu doğal,kültürel,sosyal, ekonomik ve siyasal nedenlerden dolayı daimi olarak yaşamış olduğu yerlerden başka yerlere toplu olarak veya ferdi olarak yerleşmeleri olayına Göç denir.
Göç olayının temelindeki etken insanların yaşamlarını sürdürebilmek,geçimlerini sağlamak için tarım, hayvancılık, açısından daha elverişli olan yerleri ele geçirme isteğidir. Zaman içinde İnsanların nüfusları artınca natürel kaynaklar artan nüfusu beslemekte yetersiz olduğu yerlerden, tarım hayvancılık potansiyeli fazla olan yerlere doğru gitmektedirler.

Göçler bireysel veya toplu olabilir. Bu olay sürekli veya geçici olabilir. Göç olayları bazen gönüllü, bazen de zaruri olabilir. Göçler bazen kısa mesafeli olduğu gibi, bazen de uzun mesafelerde gerçekleşebilir.

Göç Konusunda kavramlar:

Net göç: Belirli bir alanın aldığı göçle verdiği göç arasındaki farktır. Belirli bir alanın aldığı göç verdiğinden fazla ise net göç vardır.
İç göç:
Ülke hudutları içindeki belirli alanlar (şehir, bölge v.b.) arasındaki nüfus hareketliliği iç göç olarak tanımlanmaktadır.
Mevsimlik Göç:
Kırsal kesimdeki kimi ailelerin büyük şehirlere, tarımın yoğun olarak yapıldığı yerlere, yaz turizminin geliştiği yerlere bir süre çalışmak üzere göç etmeleri ile gerçekleşir.
Dış Göç:
Bir ülkeden diğer bir ülkeye yapılan göçlere dış göç denir.
Alınan göç:
Ülke hudutları içindeki, belirli bir alana diğer alanlardan gelen göçtür.
Verilen göç:
Ülke hudutları içindeki belirli bir alandan, diğer alanlara giden göçtür.
Ülke dışından gelen göç:
Nüfus sayımında ülke hudutları içinde ikamet ettiği halde beş sene önce ülke dışında ikamet eden nüfustur.

İç göç Nedir,İç Gözlerin Nedenleri,Göç Nedir Vikipedi

Ülkemizde İç Göçün Nedenleri

ÜLKEMİZDEKİ GÖÇLER VE NEDENLERİ

İÇ GÖÇLER
Yurdumuzda meydana gelen İç göçler 1950 tarihinden sonraki süreçte ulaşım imkanlarının daha gelişerek sanayileşme konusunda meydana gelen artış neticesiyle büyük boyutta artış göstermiştir.
İç Göçün (Köyden Şehre) Sebepleri
1. Hızlı nüfus artışı,
2. Tarım alanlarının kalıt yoluyla küçük parçalara ayrılması,
3. Tarımda makineleşme ile işsizliğin oluşması (bu genelleme Karadeniz bölgesi için geçerliliğini yitirir.).
4. Eğitim hizmetleri, alt yapı hizmetlerinin yetersizliği,
5. Kan davaları ve terör.
6. Doğal iklim koşulları ve yer şekillerinin negatif tesirleri.
7. Sıhhat hizmetlerinin yetersizliği (en az tesirli).
8. İş olanaklarının hudutlu olması.
9. Şehirlerde endüstrinin gelişmiş olması.
Köyden Şehre Göçün Neticeleri
1. Nüfusun dağılışında balanssızlık olur.
2.Ülke genelinde yapılan Yatırımların dağılışında bölgesel anlamda dengesizliğin bulunması.
3. İşsizlik ortaya çıkar.
4.Konut sıkıntısı olur. Neticede gecekondulaşma olur.
5.Endüstri tesisleri (fabrikalar) şehir içinde kalır.
6. Etraf meseleleri artar.
7.Trafik, eğitim-sıhhat problemleri olur.
8.Alt yapı hizmetlerinin götürülmesi zorlaşır.
9.Kültür çatışması olur.
10.Kırsal kesimdeki yatırımlarda verimsizlik olur.
Köyden Şehre Göçü Önlemek İçin
1.Sulamalı tarım yaygınlaştırılmalı,
2.Çağdaş tarım metotları yaygınlaştırılmalı.
3.Besi ve ahır hayvancılığı geliştirilmeli.
4.Eğitim -sıhhat hizmetleri geliştirilmeli.
5.Tarıma dayalı endüstri kolları kırsal kesime kaydırılmalı
6.Alt yapı hizmetleri geliştirilmeli (yol ,su, elektrik, haberleşme).

Nedenleri Önemi ve Sonuçları & Vikipedi Güncel Yaşam ve Coğrafya Portalınız

Yorumlar

Henüz yorum yazılmamış ... bir yorum bırakın!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Sidebarerror: Content is protected !!