Türkiye’nin Jeopolitik Önemi Nedir

Jeopolitiğin anlamı, bir devletin coğrafi, ekonomik sosyal ve siyasi şartlarının o devleti ve devletlerarasındaki politikayı nasıl etkilediğinin incelenmesidir.

Bir ülkenin dünya üzerindeki bulunduğu konum, yer altı ve yer üstü kaynaklara sahip oluşu gibi etkenler o ülkenin dış politikadaki önemini göstermektedir. Ülkemiz büyük bir jeopolitik öneme sahiptir.

Türkiye Neden Jeopolitik Öneme Sahiptir

Türkiye Asya ve Avrupa kıtalarının üstünde toprakları olan bir ülkedir. Türkiye’nin Asya kıtası üzerinde olan kısmına Anadolu yarımadası olarak bilinir. Avrupa kıtası üzerinde bulunan kısmına da Trakya yarımadası olarak bilinmektedir.

Bu iki yarımadayı İstanbul ve Çanakkale boğazları birbirinden ayırır. Ayrıca bu iki boğaz Asya ve Avrupa kıtalarını birbirine bağlayan bir köprü görevi yapmaktadır. İstanbul ve Çanakkale boğazları oldukça önemli bir deniz yolu olma özelliğine sahiptir. Karadeniz’den diğer denizlere yol alabilmek için bu iki boğazdan geçme zorunluluğu vardır. Aynı şekilde Akdeniz’den Karadeniz’e geçebilmek için de bu iki boğazı kullanmak şarttır.

İstanbul ve Çanakkale boğazlarının bu özellikleri bölgenin ve Türkiye’nin stratejik önemini büyük ölçüde arttırmaktadır. Bölgeye ayrı bir değer verilmesine sebep olmaktadır. Türkiye bulunduğu bu stratejik bölgelerden dolayı hassas bir denge elemanı olmaktadır.

Ayrıca Türkiye zengin petrol yataklarına sahip olan Ortadoğu ve diğer Asya ülkeleri ile komşudur. Türkiye zengin yer altı ve yer üstü kaynaklar sahiptir. Türkiye’de oldukça geniş tarım arazileri mevcuttur. Besin maddeleri yetiştirme konusunda kendi kendine yetebilecek bir ülkedir.

 

Ülkemizin jeopolitik önemini arttıran unsurlar

Türkiye, Asya, Avrupa ve Afrika anakaralarının birbirlerine en fazla yaklaştığı bir konumda bulunur. Bu sebeple Asya ve Avrupa arasında önemli bir köprü görevi görmektedir. Ülkemiz, dünyanın en büyük petrol rezervlerinin olduğu Orta Doğu’ya çok yakın bir mesafededir.

Petrol hala dünyadaki en önemli enerji kaynaklarının başında gelir ve birçok savaş petrol rezervleri yüzünden yapılmaktadır. Türkiye Çanakkale ve İstanbul Boğazlarına hakim olduğundan ayrı bir öneme sahiptir. Karadeniz, Akdeniz arasındaki deniz yolu Türkiye’nin kontrolündedir.

Türkiye’nin üç tarafı denizlerle çevrili ve ılık bir iklime sahip olması zengin tarım üretimine olanak sağlar. Ayrıca maden zenginlikleri olan bir ülkedir. Geleceğin madeni olarak bilinen bor madeninin dünyadaki en büyük rezervi Türkiye’de bulunmaktadır.

Ülkemizin Jeopolitik Konumunun Önemi Hakkında Bilgileriniz İle Katkıda Bulunmak İster misiniz ?

Yorumlar

Henüz yorum yazılmamış ... bir yorum bırakın!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Sidebarerror: Content is protected !!