Türklerin Anadolu’ya Yaptıkları Akınların Nedenleri

Orta Asya Topraklarından Göç Ettiklerinden Sonra Türk Milletinin En Önemli Yerleşim Yeri Anadolu Toprakları Olmuştur. Türkler Anadolu’ya birçok kez akınlar düzenlemiştir. Tarih boyunca önemli bir coğrafya olan Anadolu Türklerin de odak noktası olmuştur.

 

Anadolu Akınlarının Nedenleri

-Bir kültür medeniyeti olan Anadolu, ticaret yolları üzerinde bulunuyordu.

-Bu coğrafyada bulunan verimli topraklar, tarım ve hayvancılık faaliyetlerine son derece elverişli bölgeler Türklere Orta Asya’dan daha cazip görünüyordu.

– Anadolu önemli kara ve deniz yollarına sahipti. Orta Asya’da Türkler deniz yollarına sahip değillerdi. Anadolu coğrafyasından denizlere açılma ve deniz ticareti yapma gibi nedenlerle, bu bölge önemli sayılıyordu.

– Anadolu coğrafi konumu dolayısıyla Asya ve Avrupa arasında bir köprü konumundadır. Bu neden, o zamanki Türklerin dikkatini çekiyordu.

-Kut anlayışı dolayısı ile siyasi etkilerini sürekli güçlendirmek isteyen Türk milleti, Anadolu’ya sahip olduğunda diğer dünya ülkeleri karşısında büyük güce sahip olacaktı.

Türklerin Anadolu'ya Yaptıkları Akınların Nedenleri Hakkında Bilgi

Anadolu’ya Yapılan Akınlar

– Bu akınların ilki, 4.yüzyılda Hunlar tarafından yapıldı.

– Daha sonra 6. Yüzyılda Sabirler tarafından, ikinci akın düzenlendi.

– Bu akınlar, Anadolu’ya yerleşme amacı taşımıyordu. Yerleşmekten daha çok keşif amacını taşıyan bu akınlar, Anadolu’ya kendilerinden sonra yerleşecek olan Türk boylarına, aslında büyük bir kolaylık sağlanmış oldu.

– Anadolu’ya yerleşme amacı ile yapılan ilk akın Oğuzlar ve Çağrı Bey tarafından yapıldı. Bu nedenle Anadolu’ya yerleşen ilk Türk boyu Oğuzlardır.

– Bu akının en büyük nedeni, Anadolu’da güçlü olarak tanınan kalelerin sahibi olmak ve diğer toplulukların gücünü azaltmaktı.

– Başarı ile sonuçlanan bu akın, gelecekte kurulacak Türk devletinin ilk adımı olmuştu.

-Anadolu’ya yapılan bu akınlar, Büyük Selçuklu Devletinin kurulmasına kadar devam eden bir süreç yaratmıştı.

– Yerleşik yaşama ilk geçen Türkler Uygurlardır. Fakat Uygurlardan sonra da hala bazı Türk boyları, göçebe yaşamına devam etmişti. Anadolu’ya yapılan akınlar ile bu bölgeye gelen Türkler, artık göçebe yaşamdan, kalıcı olarak yerleşik yaşama geçmiş oldular.

– Bu akınlarla yapılan savaşların en önemlisi, Malazgirt Savaşıdır. 26 Ağustos 1071’de yapılan bu savaş, Alparslan Gazi komutasındaki Türk orduları ve Romen Diyojen komutasındaki Bizanslılar arasında geçmişti. Bu savaşla Türklerin Anadolu tarihi başlamış oldu.

Yorumlar

Henüz yorum yazılmamış ... bir yorum bırakın!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Sidebarerror: Content is protected !!