Türklerin Anadolu’yu Yurt Edinme Nedenleri ve Sonuçları Hakkında Bilgi

Tarih Derslerinde Sıklıkla Karşımıza Çıkar Türklerin Anadolu’yu Yurt Edinme Nedenleri ve Sonuçları Konusu. Bu konuda kısaca bazı bilgiler yazımızda.

Yüzyıllar boyunca Orta Asya’da yer alan ve burada farklı devletler kuran Türk toplulukları, yaşadıkları süreç içerisinde başta Çin olmak üzere pek çok kez farklı devletler ile mücadele etmek durumunda kalmıştır. Uygular dönemine kadar göçebe yaşam tarzını benimseyen ve avcılık ile ilgilenen Türk toplulukları bu süreç sonunda yerleşim yaşama geçiş yapmış, tarımsal faaliyetler yanı sıra kalıcı eserler bırakmaya başlamıştır.

 

Orta Asya’dan Anadolu’ya başlayan ilerleyişte ise Çin baskısı yanı sıra farklı durumlardan da söz edilebilir. Örneğin, artan nüfus ile birlikte ihtiyaçların artması, iç çekişmelerin yaşanmaya başlaması ve yayılmacı politika, Türklerin Anadolu’ya ilerleyişinde etkili olmuştur. Malazgirt Muharebesi sonrasında Anadolu’nun kapıları açılırken önceki süreçlerde de Anadolu üzerinden balkanlara ilerleyen Türk toplulukları bulunmaktaydı.

Türklerin Anadolu’ya ilerleyişi ve bu bölgeyi yurt edinme amacı, aynı zamanda bu bölgede yer alan ve yakın coğrafyada bulunan tüm toplulukları etkilemeyi başarmıştır. Nitekim, 600 yıla yakın etkin olan Osmanlı Anadolu’yu benimseyen küçük bir azınlık tarafından kurulmuş ve gelişmeyi başarmıştır.

Türklerin Anadolu'ya Gelişi

Türklerin Anadolu’yu Yurt Edinme Nedenleri

Anadolu’ya akın eden Oğuz Türkler, Maveraünnehir bölgesinde bulundukları dönemde Karahanlı ve Gazneli devletlerinin baskısı altında kalmıştır. Malazgirt Savaşının yaşandığı sürece kadar yerleşik yaşama geçmiş olan Türk toplulukları, toprakların azalmaya başlaması ve bu bölgede yaşanan iç çekişmeler nedeniyle Anadolu’ya gelmiştir. Büyük Selçuklu Devleti döneminde yeni yaşam alanları oluşturarak Anadolu’ya egemen olunmak istemesi, bu bölgeye Türklerin yönlendirilmesini sağlamıştır.

Anadolu’nun geçerli süreç içerisinde gerek tarım gerekse de hayvancılık faaliyetleri açısından elverişli şartlara sahip olması, Türklerin İslamiyet öncesi ve sonrasında sahip olduğu gaza inancı bu dönemde Gazneli ve Karahanlı ile mücadeleye girişmek yerine Anadolu’ya ilerlemenin kaçınılmaz olmasını sağlamıştır.

Türklerin Anadolu’yu Yurt Edinmesinin Sonuçları

Türklerin Anadolu’ya girişi ve zaman içerisinde Anadolu’nun Türk yurdu oluşu, cihana hükmetmiş olan Osmanlı beyliği ve devletinin temellerinin atılmasını sağlamıştır. Kısa sürede Türkler, yalnızca Anadolu ile sınırlı kalmayıp Balkanlardan Arap Yarımadası ve Avrupa’nın birçok yerine kadar ilerlemiş, hem Türk kültürünü hem de İslam inancını bu coğrafyalar üzerinde yaymaya başlamıştır.

Yorumlar

Henüz yorum yazılmamış ... bir yorum bırakın!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Sidebarerror: Content is protected !!