Türklerin İslamiyeti Kabul Etme Nedenleri ve Sonuçları

Tarih Derslerinde Sıklıkla Anlatılan Bir Konu Olan Türklerin İslamiyeti Kabul Etme Nedenleri ve Sonuçlarını Kısaca Öğrenmeye Ne Dersiniz.
Tarihsel süreç içerisinde farklı topluluklar halinde farklı inanışlara sahip olan ve özellikle Karahanlılar dönemiyle birlikte İslamiyet’i kabul etmeye başlayan Türk toplulukları, hem İslamiyet’in kendi önemi hem de İslamiyet’e kazandırdıkları ile büyük hizmetler sunmuştur. Hiç kuşkusuz Türklerin İslamiyet’e geçiş süreci kimi zaman sancılı kimi zaman ise bazı adetler ve inanışlar nedeniyle kolay bir şekilde gerçekleşmiştir.

 

Türklerin sahip olduğu örf ve adetler, ölüm sonrasındaki yaşam inancı, tek tanrılı bir dine inanmaları İslamiyet’e geçiş sürecinde benimsenmesi açısından kolay olmuştur. Yine İslam orduları ve devleti ile yakın bir coğrafya içerisinde yer almaları, cihat anlayışı ve namus gibi önemli kavramlar, İslamiyet ve Türklerin kendi inanışları açısından yakın olması nedeniyle bu sürecin daha uyumlu olduğu düşünülmektedir.

İslamiyet’e büyük hizmetler sunan ve Osmanlı dönemi itibariyle geniş bir coğrafyaya yayılması açısından etkili olan Türkler, sahip olduğu İslam inancını birçok topluma oranla daha derinden yaşamakta ve daha büyük hizmetler sunabilmek için çalışmaktadır. Aşağıda, Türklerin İslamiyet’i kabul etme nedenleri ve sonuçları hakkında bilgiler bulabilirsiniz.

Türkler Nasıl Müslüman oldu

Türklerin İslamiyet’i Kabul Etme Nedenleri

Türklerin İslamiyet’e geçişinde etkin olan birçok faktör bulunmakla birlikte bunlar içerisinde özellikle tek tanrı inancının Türkler arasında da yaygın olması gibi durumlar daha fazla etkili olmuştur. Yine, İslamiyet ile yayılan ahlaki değerler yanı sıra bazı gelenek ve göreneklerin Türklerin alışkanlıkları ile uyumlu olması da İslamiyet’i benimseme de etkili olmuştur.

  • Türklerin Uygular döneminden itibaren yerleşik hayata geçiş yapması,
  • Cennet ve Cehennem gibi inançların Türkler arasında da var olması,
  • Cihan hakimiyeti ve cihat gibi anlayışların benzer şekillerde Türklerde olması,
  • Abbasi döneminde uygulanan hoşgörü politikası etkilidir.

Türklerin İslamiyet’i Kabul Etmesinin Sonuçları

Türklerin İslamiyet’i kabul etmesi sonrasında İslam inancının daha geniş bir alana yayılmaya başlaması, var olan kültürel özelliklerle birlikte daha hoşgörülü ve daha saygılı bir biçimde insanlara anlatılması İslamiyet’in kabul edilmesinin önemli etkileridir. Yine, hali hazırda tek tanrılı bir inanca sahip olan Türkler İslamiyet ile birlikte uzun yıllardır aramış olduğu ya da var olan inancını pekiştirmiştir.

Yorumlar

Henüz yorum yazılmamış ... bir yorum bırakın!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Sidebarerror: Content is protected !!