Vatan Savunmasının Nedenleri ve Önemi Nedir ?

Ülkemiz ve yakın tarihimize baktığımızda vatan savunmasının ne denli önemli olduğunu görebiliriz. Pek çok Avrupa ülkesinde hali hazırda askerlik hizmeti gibi çalışmalar, daha çok paralı askerlik yöntemi ile sürdürülürken ülkemizde birçok insan bu görevi, yalnızca bir görev olarak görmemekte aynı zamanda namus borcu olarak algılamaktadır.

Aslında vatan savunmasına ilişkin yakın tarihimizden çok daha geriye giderek olayları irdelememiz gerekir. Orta Asya’da pek çok devlet kuran ve yakın çevresinde bulunan topluluklara baskı kuran Türkler, Orta Asya’dan ayrıldıktan sonra büyük bir topluluk halinde Anadolu’ya gelmiş ve burada Osmanlı Devletine kadar olan süreçte farklı devlet ile beyliklerin kurulmasını sağlamıştır.

Osmanlı Devleti ile birlikte batıda, doğuda, kuzeyde ve güneyde geniş bir alana ulaşan Türk toplumu, zaman içerisinde topraklarını kaybetmesine karşın, Anadolu’da, büyük bir mücadele örneği göstermiştir. Benzeri hiçbir savaş ve mücadele örneği olmamakla birlikte toplumumuz, bu mücadelede yokluk içerisinde olmasına karşın hiçbir yaş aralığı olmadan savaşa dahil olmuştur.

Vatan Savunması Neden Önemlidir ?

Vatan Savunmasının Nedenleri ve Önemi Nedir

Kültürel anlamda sahip olduğumuz değerlere baktığımızda toprak aynı zamanda namus olarak adlandırılmaktadır. Toprakların hiçbir yabancıya verilemeyeceği ve kanla sulanan bu alanların atalarımızdan bizlere miras kaldığı bilinciyle hareket etmemiz nedeniyle vatan savunması pek çok topluluğa oranla çok daha önemli bir hale gelmektedir. Nitekim, toplumumuz, hemen her dönemde büyük bir heves ve istek ile bu görevi yerine getirmiştir.

Yine, Türklerin yaşam şekli de aslında vatan savunmasının neden önemli olduğunu göstermektedir. Hiçbir devlet ya da güç altında yaşamayı kabul etmeyen ve verdiği tüm kayıplara karşın yeni devletler kuran Türkler, boyunduruk altında yaşamayı istememeleri nedeniyle sahip oldukları toprakları sonuna kadar canları ile savunmayı amaç edinmiştir.

Toplumumuz, bugün sahip olduğumuz toprakları Kurtuluş Savaşında, Balkanlarda, Birinci Dünya savaşına ve sonrasında devam eden tüm olumsuz olaylarda bir arada kalarak savunmaya devam etmiştir. Yalnızca dışarıdan gelen saldırılara karşı değil aynı zamanda içte de yer alan kötü niyetlere karşı vatan topraklarını ve savunmasını ilelebet sürdürmemiz, topraklarımızı müdafaa etmemiz gerekir.

Yorumlar

Henüz yorum yazılmamış ... bir yorum bırakın!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Sidebar



error: Content is protected !!