Wilson İlkeleri Nedir Kısaca Wilson İlkelerinin Önemi

Wilson İlkeleri Nedir Kısaca Wilson İlkelerinin Önemi Hakkında Bilgiler Kısaca Maddeler Halinde Konumuzda.

Wilson ilkeleri, 1917 yılının ortalarında şekillenmeye başlayan, I.Dünya Savaşı sonrası yorgun düşen Avrupa Devletleri’nin barış ortamına ihtiyaç duymaları, Abd başkanı Woodrow Wilson’un bozulan ülke ekonomisini düzeltme ve sömürgeci devletlerin güçlenmesini engelleme isteği sonucunda ortaya çıkmış 14 maddelik bir ilkeler listesidir. Amaç savaşı bir an önce bitirmek ve savaş sonrası süreci belirlemekti. 8 Ocak 1918’de ABD kongresinde ilan edilen ilkelerin genel itibariyle tarafsız olduğu söylenebilirse de, İtilaf devletlerinin çok fazla güçlenmesini engelleme amacı taşıdığı da bir gerçektir.

 

Wilson İlkeleri Nelerdir?

 

1- Mağlup devletlerden savaş tazminatı ve toprak talebinde bulunulmamalıdır.

2- Devletler arasında gizli anlaşmalar yapılmamalı, tüm anlaşmalar şeffaf olmalıdır.

3- Devletler arası ekonomik engeller ortadan kaldırılarak eşitlik sağlanmalıdır.

4- Uluslararası sularda kara suları haricinde geçiş serbestliği olmalı, boğazlar tüm devletlere açık olmalıdır.

5- Silahlanma yalnızca iç güvenlik için gereklilik haline getirilmeli ve bu konuda güvence verilmelidir.

6- Sömürgeciliğe son verilmelidir.

7- Alses Loren Fransa’ya iade edilmelidir.

8- Uluslararası anlaşmazlıkların barış içerisinde giderilmesi amacıyla bir Milletler Cemiyeti kurulmalıdır.

9- Rusya toprakları boşaltılmalı ve Rus halkına istedikleri yardım yapılmalıdır.

10- Romanya, Sırbistan ve Karadağ boşaltılarak sınırları yeniden belirlenmelidir.

11- Belçika ve Polonya yeniden kurulmalıdır.

12- İtalya’nın sınırları yeniden belirlenmelidir.

13- Avusturya- Macaristan imparatorluğu içindeki halkların özerkliği sağlanmalıdır.

14- Osmanlı Devleti idaresindeki azınlıklara kendi kendilerini yönetme hakkı verilmelidir. Türk çoğunluğun da egemenliği tanınmalıdır.

Wilson İlkelerinin Önemi

Wilson İlkeleri ile birlikte bir barış ortamının sağlanmasının yanı sıra uzun vadede, uluslararası alanda devletlerin birbiriyle olan problemlerinin çözülmesinde bu prensiplerin yetersiz kaldığı görülmektedir ki sonrasında savaşlar devam etmiştir.

 

Wilson İlkelerinin Önemi

Wilson ilkelerinin yayınlanmasının savaşın bitirilme sürecini hızlandırdığı bir gerçektir. Diğer yandan imparatorlukların çöküş süreçlerinin de hızlı bir aşamaya girdiği de aşikardır. Wilson ilkelerinin itilaf devletlerinin çıkarlarına ters düştüğü ortadadır ve bu sebeple kabul etmiş gibi göründükleri ilkeleri daha sonra kendi menfaatlerine göre yorumlayarak maddelerin dışına çıktıkları olmuştur. Wilson ilkeleri, dünya genelinde silahsızlanma ve sömürgeciliğin durdurulması ilkelerini ortaya atarak çağrıda bulunması açısından da önem arz etmektedir.

Yorumlar

Henüz yorum yazılmamış ... bir yorum bırakın!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Sidebarerror: Content is protected !!