Yazının Bulunmasının Önemi ve Sonuçları

İnsan Yaşamında Devrime Neden olan Yazının Bulunmasının Önemi ve Sonuçları Nelerdir Kısaca Özet Olarak Yazının Bulunuşu Hakkında Bilgileri burada bulacaksınız.

Binlerce yıl önce başlayan bir süreç olmasına karşın yazı, insanın hayatında her zaman önemli bir yere sahip olmuş ve olacaktır. Yazının bulunmasıyla birlikte yalnızca dil üzeri kurulan iletişim kalıcı bir hale gelmiş, bireysel alanlarda etkinliğini artırarak devletlerin iletişim kurmasını sağlamıştır. Yapılan araştırmalara baktığımızda arkeolojik bulguların yazının ilk kullanılış döneminin Sümerlere dayandığını göstermektedir.

Sümerliler döneminde yaşamış olan rahipler yazıyı ilk olarak tapınak ve depolarda yer alan kaynakların kayıt edilmesi amacıyla kullanmıştır. Aynı döne içerisinde tutulan kaynakların ve kayıtların hangi ürün ya da kaynağa ait olduğunu belirlemek için bir isim oluşturma zorunluluğu ortaya çıkmıştır.

İlk dönemde kayıt edilen nesnelere benzer şekiller çizilmeye başlarken kısa süre içerisinde bu işaretler nesnelerin mevcut şekillerinden ayrılarak sesleri belirtmeye başlamıştır. Hece ve simgelerle ilerleyen süreç içerisinde ise bir dönem sonra artık bu kaynakların ne olduğunu belirten işaretler oluşmaya başlamıştır.

Yazının Bulunmasının Önemi ve Sonuçları Kısaca

Yazının Bulunmasının Önemi ve Sonuçları

İnsanların yazıyı kalıcı bir hale getirmesi ve daha etkin şekilde kullanmaya başlaması, ilk dönemde mağara vb alanlara kazınan simgeler ile olmamıştır. Bu süreç taş, kaya ya da mağara duvarlarından ayrılarak tabletler haline getirilen araçlara geçmiş, nesnelerin şeklinden sıyrılarak eylemi nitelemeye başlamıştır. Örneğin, insanın bir yere gidişi, şekillerde anlatılmak yerine yürüme eylemi, işaretlerde ön plana alınmıştır.

Mısır, Hitit, Pers, Çin, Fenikeliler gibi dönemlerde yazı farklı şekillerde özelleşerek kullanılmaya başlanmıştır. Bu süreçle birlikte artık toplumlara özgü olarak kullanılan harfler, alfabeleri oluşturmaya ve basit kelime yapılarının ortaya çıkmasına neden olmuştur. Toplumumuz göz önüne alındığında Türklerin ilk alfabesinin ve kalıcı eserlerinin Orhun Abideleri olduğu bilinmektedir. Binlerce yıllık bu süreç, yalnızca dil ile kurulan iletişimin yazı ile kalıcı hale gelmesini sağlamıştır.

yazinun-bulunusu-karikatur

Genellikle sıkça dile getirildiği şekli ile sözün uçacağı ve yazının kalıcı olacağı herkes tarafından bilinmektedir. Yalnızca bireylerin değil devletlerinde zaman içerisinde yaptıkları anlaşmalar, söz ile verilen diyaloglar yerine, yerini kağıt ya da benzeri araçlara hazırlanan sözleşmelere bırakmaya başlamıştır. Bugün ve gelecekte de yazının önemini korumaya devam edeceği bilinmelidir.

Yorumlar

Henüz yorum yazılmamış ... bir yorum bırakın!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Sidebarerror: Content is protected !!